RING DØGNET RUNDT PÅ TELEFON 38190270 38190715

Begravelseshjælp

Der findes flere muligheder for udbetaling af begravelseshjælp:

• Den offentlige sygesikring
• Sygeforsikring Danmark
• Medlemskab af Dansk Ligbrændingsforening, nu Liv & Død
• Medlemskab af begravelseskasse

BEDEMANDEN gennemgår mulighederne sammen med dig og sørger for udbetaling af begravelseshjælpen, som vi forlods fratrækker på vores faktura:

Den offentlige sygesikring

I henhold til “Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring” ydes der pr. 1.januar 2017 begravelseshjælp efter nedenstående regler:

Hvis afdøde var gift eller efterlader sig børn under 18 år:
Der udbetales en begravelseshjælp på 10.750 kr., hvis ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder ikke overstiger 36.000 kr. Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en samlet formue på 46.750 kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde var 18 år eller derover uden ægtefælle eller børn:
Der udbetales en begravelseshjælp på 10.750 kr. såfremt afdøde ikke efterlader sig formue og formuerettigheder, der overstiger 18.500 kr.
Begravelseshjælpen nedsættes gradvist og bortfalder helt ved en formue på 18.050kr.
Såfremt afdøde var født før 1. april 1957 udbetales dog altid et minimumsbeløb – uanset formueforhold – på 1.050 kr. – som ikke reguleres.

Hvis afdøde er barn eller ung under 18 år:
Der udbetales 9.000 kr. uanset barnets og forældrenes formueforhold.

Sygeforsikringen Danmark
Hvis afdøde var Grp. 1 eller Grp. 2 medlem, udbetales der kr. 1.400,- i begravelseshjælp.

Liv & død eller anden begravelseskasse.
Den begravelseshjælp der udbetales, hvis afdøde var medlem, varierer. – BEDEMANDEN kontakter begravelseskassen og undersøger, hvor meget der i det konkrete tilfælde udbetales.