RING DØGNET RUNDT PÅ TELEFON 38190270 38190715

Hvorfor bruge en bedemand

Selv om vi ved, at det er naturens gang, så er det altid svært at miste én, der står os nær. Sorgen og savnet gør perioden efter et dødsfald svær at komme igennem, og der kan være behov for hjælp.

Et dødsfald har ikke kun en følelsesmæssig side, men rejser desuden også en række praktiske problemer og spørgsmål, der skal tages stilling til, og det hele sker under en følelse af tidspres, her overtager BEDEMANDEN  den byrde.

Lovgivningen foreskriver at et dødsfald normalt skal anmeldes til myndighederne senest 48 timer efter at dødsfaldet er indtruffet. Der kan være situationer, hvor denne tidsfrist ikke kan overholdes, BEDEMANDEN  kender disse undtagelser.

” ET TRYGT STED I EN SVÆR TID”

Den filosofi er grundlaget for BEDEMANDEN, der på en nænsom og nærværende måde finder svar, på alle de spørgsmål der måtte være.

HVORDAN OG HVOR?

Samtalen med de pårørende  kan foregå i en af BEDEMANDEN’s  tre forretninger, eller hjemme hos de pårørende.
Under samtalen har bedemanden en rolle som indlevende lytter. Dette er for at skabe sig et billede af, hvad afdødes og de pårørendes personlige ønsker er vedrørende bisættelsen/begravelsen, og her gennemgås de muligheder, der er for at opfylde ønskerne.

BEDEMANDEN  oplyser om den offentlige papirgang og modtager de personlige oplysninger, der er nødvendige.

BEDEMANDENS OPGAVER:

– kontakter kirken/kapel om mulige frie tidspunkter, kontakter præsten og sørger for en koordinering af højtiden (pårørende – kirke/kapel – præst), og informere alle om tidspunktet.  Aftaler tidspunkt for samtale med præst og orien- terer de pårørende om det aftalte tidspunkt.
– afhenter dødsattest og rekvirerer evt. manglende personlige oplysninger/attester. Udfylder og ordner alle nødvendige papirer og anmeldelser. Anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som herefter underretter skifteretten, folke- registret og de sociale myndigheder (sygesikrings- og pensionskontoret).

– aftaler endvidere tidspunkt med kirke/kapel, og melder ankomst til kirke, kirkegård eller krematorium.

– sørger for ansøgninger om udbetaling af berettiget begravelseshjælp fra offentlige myndigheder, sygeforsikring, samt evt. begravelseskasse.

– træffer aftaler om bestilling, samt ordner koordineringen af blomsterhandler, aviser (dødsannoncer), bogtrykker (evt. trykte salmeblade), stenhugger, organist, kor og evt. solist.

Under hele forløbet holdes de pårørende informeret.

HØJTIDEN

BEDEMANDEN skal nu koordinere tidspunkter for ilægning i kiste, afhentning af afdøde samt indsætning i kirken/kapellet samt sørge for, at der rustvogn til rådighed. Dette forløb kan ske før der er bestemt nogen form for højtid, men kræver samme planlægning.
Ved højtideligheden assisterer BEDEMANDEN  og samler kranse- og blomsterkort sammen til de pårørende. BEDEMANDEN har endvidere pligt til at samle blomster og kranse sammen i kirken efter højtiden og sørge for blomstertransport.

Blomstertransporten sker normalt til et valgt gravsted, eller til en blomsterplads på den kirkegård, hvor asken efter af-døde skal sættes ned.

I tilfælde af senere urnenedsættelse med de pårørende, aftales tid for anbringelse af urnen mellem de pårørende og kirkegården.

PRISER HOS EN BEDEMAND PÅ FREDERIKSBERG

Under den første samtale informerer bedemanden om de faktiske omkostninger og udarbejder gerne et skriftligt prisoverslag over de samlede udgifter ved bisættelsen/begravelsen.BEDEMANDEN  sørger for at alt holdes inden for det muliges rammer.
BEDEMANDEN sørger for betaling for bestilte ydelser fra andre leverandører og offentlige institutioner, så de frem- går af den samlede opgørelse af begravelsesomkostninger til brug i skifteretten.

Begravelseshjælpen fra den offentlige myndighed modregnes i de samlede omkostninger. BEDEMANDEN oplyser om muligheder og betingelser for at opnå denne hjælp.